שִׁיתוּ לִבְּכֶם
לְחֵילָה פַּסְּגוּ
אַרְמְנוֹתֶיהָ

עטרת שלמה במספרים

ספרי תורה
0

הכל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שבהיכל

57 ספרי התורה המהודרים שנתרמו על ידי נדבי עם, הוכנסו ברוב פאר והדר וזוכים לשכון כבוד בארונות הקודש של היכלי הישיבה הקד'.

תרל"ה תרמ"א תרס"ד תר"פ תש"א

מרן ראש הישיבה
הגאון
ר’ אליעזר גורדון זצ”ל
מייסד ומחולל הישיבה

בשנת תרמ"א עלה מרן הגר"א גורדון לכהן פאר ברבנות טעלז, מיד בבואו נתמנה לראשות הישיבה שהוקמה בטעלז בתרל"ה, ע"י האברכים הגאונים 
רבי מאיר אטלס רבי שלמה זלמן אבל ורבי צבי אופנהיים.

מרן
הגאון
רבי יוסף יהודה לייב בלוך זצ”ל

שנה לאחר הקמת הישיבה, 
מינה רבינו ראש הישיבה רבי מרן רבי אליעזר זצ"ל לר"מ הישיבה, את חתנו ותלמידו (עוד מהישיבה בקלעם) רבינו מרן המהרי"ל בלוך זצ"ל. בשנת תר"ץ נסתלק מרן המהרי"ל זצ"ל.

שלושה דורות של גאונים וגדולים מחנכים ומנהיגים עמלו על בניינה של ממלכת התורה טעלז, עד שהעמידוה על תילה. הגאון רבי אליעזר גורדון הניח את 
יסודות הבניין והקימו לתפארת, 
הגאון רבי יוסף יהודה לייב ייצבו מבחינה חינוכית ופדגוגית והגאון רבי אברהם יצחק בלוך שהיוה מעין מזיגה של האב והסבא, הביא את הישיבה לשיא פארה והדרה

מרן הגאון ר' שמעון שקופ זצ"ל

לאחריו נתמנה כר"מ, בעל ה'שערי יושר'
הגאון רבי שמעון שקופ זצ"ל

שלושת הגדולים כל אחד בסגנונו, העמידו את צורת ההבנה וחידוד כח חידוש התלמידים. שילוב שלושת דרכי הלימוד האלו 
היווה מיזוג נפלא שעמד בבסיס שיטת טעלז.

מרן
הגאון ר’ חיים רבינוביץ’ זצ”ל

בתרס"ד מונה לר"מ (במקומו של הגרש"ש זצ"ל) מרן הגר"ח רבינוביץ זצ"ל, הידוע בכנויו 'רבי חיים טעלזער' שאף הוא סלל נתיב משלו והעמיד את תלמידיו בכור ההיתוך של ההבנה ובכוח עיון התורה, בנה הוא הגדרות דקות לכל יסוד, ה'חקירה' הייתה לוז שמועתו, כאשר היה חוקר ומעמיד צדדים בכל עניני ויסודות הש"ס, כידוע הרבה מחקירותיו עם הזמן הפכו לנחלת כלל בעלי העיון.

מרן הגאון הקדוש רבי
אברהם יצחק בלוך הי״ד

עוד בחייו מינה מרן המהרי"ל את בנו 
מרן הגאון הקדוש רבי אברהם יצחק הי"ד 
לר"מ בישיבה בשנת תר"פ 
בעוד הגרא"י כבן שלושים בלבד.

מרן הגאון 

רבי אליהו מאיר בלוך זצ”ל

כמו"כ כבר בחייו מינה מרן המהרי"ל 
את בניו הגאונים רבי זלמן למשגיח הישיבה 
ורבי אליהו מאיר לר"מ בישיבה.

כתב עליו אחיו מרן הגאון רבי אליהו מאיר זצ"ל

אם כרגיל אנו מודדים גדלותו של אדם בכך שסביבתו בטלה ביחס אליו, אצל אחי הגרא"י הייתה מידה גדולה מזו שמלבד היותו מרומם על כל סביביו רומם עימו את כל סביביו והקרוב אליו.

החורבן הנורא

כ' תמוז תש"א נחרט בדפי העם היהודי כיום העקידה של תלמידי ישיבת 'טעלז' ובני הקהילה היהודית, בו עלו על המוקד בימי הזעם של שואת יהודי אירופה, ובראשם ראשי הישיבה הי"ד. גווילים נשרפים ואותיות פורחות באוויר. ארץ אל תכסי דמם.

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר