החלק שלך בעולם התורה

תרומה לתלמודי התורה

רחמים
שאלי

בזכות הבל פי
תינוקות של בית רבן
תפילת אלפי ילדי תשב"ר
לתלמיד בישיבה הקד’

יסדת
עוז

זכות החזקת
יום שלם בלימודם
של אלפי תינוקות של בית רבן
שעל הבל פיהם העולם עומד

יזכה
נער

זכות החזקת תלמיד תשב"ר
מראש חודש לראש חודש

חלק בעץ
החיים

זכות בתורת אלפי תינוקות
של בית רבן שעל הבל פיהם
העולם עומד

ש"ח

נדיבי לב

זכות תפילת אלפי ילדי
תשב”ר על מחזיקי עץ
החיים הישיבה הקד’

המצוינים
בהלכה

זכות החזקת אלפי
תינוקות של בית רבן
יום שלם בלימודם

יזכה נער

זכות החזקת תלמיד
תשב”ר מראש חודש
לראש חודש

חלק בעץ
החיים

זכות בתורת אלפי
תינוקות של בית רבן

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר