החלק שלך בעולם התורה

תרומה לקרית הישיבה

נדיבי לב

נשיאת עול
החזקת צרכי הגשם
לתלמיד בישיבה הקד’

מאני
דמכבדותא

נשיאת עול
הלבשת תלמיד בישיבה הק'
(חבילת החגים, חליפה, כובע ונעליים)

תורת
חסד

זכות הסיוע לחתנים
הנצרכים לעזר לקראת יום
שמחת ליבם

חלק בעץ
החיים

זכות הנשיאה בעמלם
ויגיעתם וחלק בתורתם
של תלמידי הישיבה הקד’

ש"ח

נדיבי לב

צרכי הגשם לתלמיד
בישיבה הקד’

מאני
דמכבדותא

הלבשת תלמיד
בישיבה הקד’
( חליפה, כובע, ונעליים)

תורת חסד

סיוע לחתנים
נצרכים לקראת יום
שמחת ליבם

חלק בעץ
החיים

זכות תורתם של
תלמידי הישיבה
הקד’

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר