החלק שלך בעולם התורה

תרומה לכוללים

נדיבי לב

נשיאת עול החזקת
יום אחד בבית ה'
בכוללים שע"י הישיבה הק'

המצוינים
בהלכה

זכות החזקת 'חברותא'
תלמידי חכמים בני עלייה
משבת לשבת

אלא ד'
אמות של
הלכה

החזקת חבורת תלמידי חכמים
בני עלייה
משבת לשבת

חלק בעץ
החיים

זכות הנשיאה בעמלם ויגיעתם
וחלק בתורתם של תלמידי
חכמים חכמי ורבני הכוללים
שע”י הישיבה הקד’

ש"ח

נדיבי לב

זכות החזקת
יום שלם בבית ה’,
בכוללים

המצוינים
בהלכה

זכות החזקת
‘חברותא’ תלמידי
חכמים משבת לשבת

אלא ד' אמות
של הלכה

זכות החזקת חבורת
תלמידי חכמים
משבת לשבת

חלק בעץ
החיים

זכות בתורתם של
תלמידי החכמים
בכוללים שע”י
הישיבה הקד’

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר