החלק שלך בעולם התורה

תרומה לישיבות לצעירים

נדיבי
לב

נשיאת עול
החזקת צרכי הגשם
לתלמיד בישיבה הקד’

תורת
חסד

נשיאת עול
סיוע לתלמיד בישיבה הק'
על ידי אברך

בך
ירוחם

נשיאת עול
שכר הלימוד
זכות הסיוע לחתנים

חלק בעץ
החיים

זכות בעמל תורת תלמידי
הישיבות לצעירים שע”י
הישיבה הקד’

ש"ח

נדיבי לב

החזקת צרכי הגשם
לתלמיד בישיבה הקד’

תורת חסד

סיוע בצרכי הרוח
לתלמיד בישיבה הקד’
על ידי אברך

בך
ירוחם

שכר לימוד והחזקת
תלמיד יתום וכד’

חלק בעץ
החיים

זכות תורת תלמידי
הישיבות שע”י
הישיבה הקד’

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר