זכו והנציחו בעסק התורה בהיכלי התורה של הישיבה הקד' לזכותם ולעילוי נשמתם של יקירכם

קרית
הישיבה

זכות עמל התורה
מעת לעת ביום היארצייט
בעסק תורתם של
תלמידי הישיבה הקד',
קריית הישיבה ביום השנה

כוללים

זכות עמל התורה
מעת לעת ביום היארצייט
בהחזקת תורת עמלי התורה חכמי
ורבני הכוללים של
הישיבה הק' ביום השנה

ישיבות
לצעירים

זכות עמל התורה
מעת לעת ביום היארצייט
בתלמודם של תלמידי הישיבות
לצעירים שע"י הישיבה הק'
ביום השנה

תלמודי
תורה

התורה והתפילה מעת לעת
ביום היארצייט
במשנתם ובתפילתם של אלפי ילדי
תינוקות של בית רבן ביום השנה

קרית
הישיבה

כוללים

ישיבות
לצעירים

תלמודי
תורה

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר